Védőeszköz és a munkaruha közötti különbségek!

Mi a különbség az egyéni védőeszköz és a munkaruha között? Egyáltalán van-e különbség az egyéni védőeszköz és a munkaruha között?

A válasz, igen van.

Az egyéni védőeszköz, amely a munkavégzés során a munkavállaló egészségét, testi épségét veszélyeztető fizikai, kémiai, illetve biológiai károsító hatások ellen nyújt védelmet. Szabványok és normák által meghatározott védelmi képességgel rendelkeznek.

 

egyébi-védőeszköz-es-a-munkaruha

A munkaruha a tevékenységből adódó fokozott idénybevételtől és szennyeződéstől óvja a munkavállaló saját ruházatát, vagy helyettesíti azt.

Nem minősül egyéni védőeszköznek:

  • közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
  • mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által viselt vagy használt védőeszköz (pl. testvédő pajzs, sisak, golyóálló mellény);
  • a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés (pl. bukósisak, testvédő protektor, biztonsági öv);
  • a sportfelszerelés és sporteszköz (pl. futócipő, spotszár);
  • az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz (pl. gázspray, gumibot, lőfegyver);
  • a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek (pl. metángáz-mérő, CO mérő).

Az alábbi táblázat a védőeszköz és a munkaruha közötti alapvető különbségeket foglalja össze:

védőruha (egyéni védőeszköz) munkaruha
Mi a rendeltetése? Valamilyen munkahelyi ártalom, veszély ellen biztosít védelmet a munkavállaló számára. Nem a védelmi funkciója a jellemző, a munkavállaló saját ruházatát óvja az elhasználódástól, illetve szennyeződéstől.
Kötelező biztosítani? Igen, amennyiben más módon (megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel) az a munkavállaló védelme nem valósítható meg. Juttatását jogszabályok írják elő. A munkáltató írásban köteles meghatározni. Az egyéni védőeszköz szükségességét és annak védelmi szintjét kockázatértékeléssel kell megállapítani. A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. [Mvt. 54. §; 56. §; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 5.§] Nem kötelező, juttatása általában belső szabályozás, kollektív szerződés szerint történik.
Megfelelőség értékelésre kötelezett? Igen, kategóriától függően rendelkeznie kell a megfelelőség értékelést igazoló dokumentumokkal, például: - EK-megfelelőségi nyilatkozattal vagy EU-megfelelőségi nyilatkozattal, CE-jelöléssel - EK típustanúsítvánnyal vagy EU típusvizsgálati tanúsítvánnyal - tájékoztatóval stb. [Mvt. 18. § (4) bekezdés; 2016/425/EU rendelet 18-19. cikk] Megfelelőség értékelésre nem kötelezett.
Kinek kell kifizetnie és kinek a tulajdonát képezi? A munkáltató köteles ingyenesen biztosítani az egyéni védőeszközt a munkavállaló számára, de a munkáltató tulajdona marad. [Mvt. 2. § (2) bekezdés; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdés] Juttatása általában belső szabályozás, kollektív szerződés szerint történik. Költségmegosztás is lehetséges és átmehet a munkavállaló tulajdonába.
Mikortól kell biztosítani? A kockázat fennállása esetén a munkáltató azonnal (próbaidő alatt is) köteles biztosítani. [Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdés] Juttatása általában belső szabályozás, kollektív szerződés szerint történik. Próbaidő alatt is adható.
Kötelező viselni? Rendeltetésszerű használata, viselése kötelező. [Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 8. § (1) bekezdés] A viselésére és a használatára vonatkozó részleteket általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzíti.
Mi történik, ha az előírás ellenére nem viselik? Használatát, illetve viselését kötelező ellenőrizni, viselésének elmulasztása szankcionálható. [Mvt. 2. § (2) bekezdés; 82. § (2) bekezdés e) pont; 82/D. § (1) bekezdés a) pont] A viselésére és a használatára vonatkozó részleteket általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzíti.
Megtagadható a munkavégzés? Használatával illetve viselésével összefüggésben a munkavégzés megtagadható vagy megtiltható, pl. ha a védőruha nem tudja betölteni védelmi funkcióját. [Mvt. 60. § (1) bekezdés b) pont, 63. § (1)-(2) bekezdés] A viselésére és a használatára vonatkozó részleteket általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzíti.
Szükséges a viseléséhez orvosi vizsgálaton részt venni? Használata orvosi vizsgálathoz kötődhet, munkaköri, személyi, illetve személyi higiénés alkalmassági szempont lehet. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 5. § (2) d) pont] Használata nem igényel orvosi vizsgálatot.
Szükséges a viseléséhez orvosi vizsgálaton részt venni? Használata orvosi vizsgálathoz kötődhet, munkaköri, személyi, illetve személyi higiénés alkalmassági szempont lehet. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés; 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 5. § (2) d) pont] Használata nem igényel orvosi vizsgálatot.
Szükséges a viseléséhez oktatáson részt venni? Használata oktatást és gyakoroltatást igényel. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (6) bekezdés] Használata nem igényel oktatást.
Mennyi ideig viselhető? Védelmi képessége elvesztéséig használható (kihordási ideje nincs). [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdés] Kihordási ideje van, amit általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzít. A kihordási időt követően a munkaruha átmegy a munkavállaló tulajdonába.
Kinek kell gondoskodnia a mosásról, tisztításról? Mosásáról, tisztításáról, karbantartásáról és tárolásáról a munkáltató köteles gondoskodni. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 4. § (5) bekezdés] A mosására, tisztítására vonatkozó részleteket általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzíti.
Elvihető a munkahelyről? A munkahelyről külön engedély hiányában nem vihető el. A munkáltató akkor engedélyezheti, ha változó a munkavégzés helyszíne és máshogyan nem tudja biztosítani számára a védőruhát, valamint ha ez nem ütközik közegészségügyi szabályba. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdés] A részleteket általában belső szabályozás, kollektív szerződés rögzíti.
Az elhasználódott ruházat veszélyes hulladéknak minősül? A védelmi képességétől, a szennyezettségétől függően veszélyes hulladéknak minősülhet. [65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 7. §] Ha külön jogszabály úgy rendelkezik, veszélyes hulladéknak minősülhet.
Időszakonként felül kell vizsgálni? A védelmi képességtől függően (3. kategória esetén) időszakos felülvizsgálata kötelező lehet. Az erre vonatkozó részletes információkat az egyéni védőeszköz tájékoztatója tartalmazza. Használata általában semmilyen felülvizsgálathoz nem kötött.

Az egyéni védőeszköz kiválasztásának és biztosításának követelményei

A munkáltató törvényi kötelezettsége, hogy írásban rögzítse az egyéni védőeszköz juttatási rendet. A juttatási rendnek a hatályos jogszabályon és érvényben lévő szabványokon kell alapulnia. Ezen feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell követelni.

A munkáltató köteles biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiéniés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását.

A munkavállaló köteles az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni.

Hatósági ellenőrzések

A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed az egyéni védőeszköz juttatás rendjére, a munkavállalók egyéni védőeszköz használatára, az egyéni védőeszköz megfelelőségére, védelmi képességére. Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos szabályok munkavédelmi bírságolást eredményezhet.

Forrás: http://www.ommf.gov.hu

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük