Munkavédelemi szabályzatok, dokumentumok

Slider

Munkavédelemi szabályzatok, dokumentumok

Slider

Munkavédelemi szabályzatok, dokumentumok

Slider

Miért a Cedit 2000?

Sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező, rugalmas, megbízható csapat: 14 főállású szakember, 12 diploma, 13 felsőfokú-, 24 középfokú képesítés áll rendelkezésre a nap 24 órájában. Kapcsolati rendszerünk révén, megrendelőink kivételes igényeinek kielégítésére, az ország legjobb specialistáival való kapcsolattartás biztosított.

A Cedit 2000 Kft országos lefedettséggel, több mint 170 elégedett megrendelőjének folyamatos szakértés mellett a tűz- és munkavédelmi feladatok magas szintű ellátását végzi:

Folyamatos kapcsolat és jelenlét biztosítása (24 órás rendelkezésre állás), a teljes jogszabályi megfelelés megteremtése érdekében, mely magába foglalja a szükséges dokumentációk, szabályzatok, a munkavédelmi és kémiai kockázatértékelés elkészítését, az oktatások megszervezését és lebonyolítását, hatósági ellenőrzésekre való felkészítést, munkabalesetek kivizsgálását, illetve a helyszíni auditok megtartását.

„A mi szolgáltatásunk az Ön biztonsága!” , ez a mottónk már 20 éve.

A vállalt feladatokat főállású tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szakembereink végzik el. 30 év alatt komoly tapasztalatot szereztünk logisztikai központok, raktárak, irodaházak, ipari létesítmények, irodai-, szellemi tevékenységet ellátók, élelmiszer és ruházati kiskereskedelmi, vendéglátóipari üzletek, országos üzletláncok, oktatási intézmények tűz,- munka,- és környezetvédelmi felügyeletében. A Cedit 2000 Kft-nél a már megszerzett tudás mellett a folyamatos belső és külső szakmai képzés is hangsúlyos.

Tűzvédelmi és munkavédelmi szolgáltatásainkért 100%-os garanciát vállalunk. Partnereink biztonságban érezhetik magukat, hiszen 2004-től (elsőként a szakmában) szakmai felelősségbiztosítással rendelkezünk. A biztosítás fedezete nem csupán a szolgáltatási jogviszony keretében okozott dologi, illetve nem dologi kárra, hanem egy hatósági büntetés megtérítésére is vonatkozik.

Munkavédelmi szabályok, dokumentumok

A tűzvédelem és munkavédelmi szabályok kötelezően írnak elő dokumentációk meglétét gazdálkodó szervezeteknél. Mind a tűzvédelem, mind a munkavédelem esetében a lényeges szabályzatok, dokumentumok elkészítése szaktevékenységnek minősül. A tűzvédelmi szabályzat, a munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, munkavédelmi oktatási tematika, egyéni védőeszköz juttatási rend és más tűzvédelmi és munkavédelmi írásos dokumentum meglétét, jogszabályi harmonizációját, naprakészségét szigorúan ellenőrzik.

A dokumentumok elkészítésével teljes körűen biztosítjuk a tűzvédelem és a  munkavédelem területén a jogszabályoknak való megfelelést, a biztonságos munkavégzés feltételeinek teljesülését. Minden általunk elkészített tűzvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat, munkavédelmi jellegű kockázatértékelés, kémiai kockázatértékelés, oktatási tematika egyedi, a megrendelő telephelyére és tevékenységére alakított.

A tűzvédelem és munkavédelem dokumentumait egy csomagban rendszerezve, könnyen áttekinthető formában, megbízóink igényeinek megfelelően adjuk át. A feladatokat eseti és/vagy átalánydíjas szolgáltatás keretében végezzük.

Kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell munkavédelmi jellegű kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, technológiára, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania kell a várható veszélyeket, valamint a veszélyeztetettek körét, meg kell becsülnie a veszély jellege szerint a veszélyeztetettség mértékét.

A munkáltatónak a munkavédelmi jellegű kockázatértékelést, és a megelőző intézkedések meg kell határoznia a tevékenység megkezdése előtt. Ezt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles ismét elvégezni a kockázatértékelést.

Indokolt esetnek kell tekinteni:

  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,
  • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást),
  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá
  • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelés elkészítése szigorúan szaktevékenységnek minősül, ezért kizárólag jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti!

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében a munkáltatónak a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól kockázatbecslést kell készítnie. A kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket kell kidolgoznia.

Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása

Abban az esetben, ha a munkavégzés során felmerülő kockázatokat nem lehet műszaki, és szervezési intézkedésekkel megszüntetni vagy elfogadható szintre csökkenteni, akkor a munkáltatónak megfelelő egyéni védőeszközzel kell ellátnia a munkavállalókat.

A védőeszközök elégségességének és szükségességének megállapításában, felmérésében részt kell vennie a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek valamint a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek.

A védőeszközt a kockázat fennállásnak kezdetétől haladéktalanul biztosítani kell a munkavállaló részére.

Az egyéni védőeszköz juttatásának meghatározása azonos feltételekkel a kockázatértékeléssel szaktevékenységnek minősül!

Munkavédelmi szabályzat

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében a munkáltatónak célszerű Munkavédelmi szabályzatban összefoglalni a jogszabályban előírt munkavédelmi előírásokat.

Orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is.

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni.

Munkavédelmi oktatási segédanyag és tematika

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, szabályokat, utasításokat és információkat.

Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat

A munkáltatónak a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz technológia üzemeltetését írásban el kell rendelnie, melynek feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételek.

Nem veszélyes munkaeszközök felülvizsgálata

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltatónak írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira.

Tekintse meg további munkavédelmi szolgáltatásainkat

Szeretne többet megtudni szolgáltatásunkról?

Szeretne többet megtudni?

Küldjön nekünk üzenetet és pár napon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Elérhetőségeink

Bármilyen felmerülő kérdés esetén boldogan állunk rendelkezésére alábbi elérhetőségeink bármelyikén!

Nyitvatartás

Hétfőtől - Csütörtökig: 8:00 - 16:30
Péntek - 8:00-15:00

Irodánk

1191 Budapest, Üllői út 259.
Telefon: +36 1 320 22 89
+36 1 359 60 02
Email: info@cedit2000.hu